B Sınıfı İSG Eğitimi, İSG Eğitimi / İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu
B Sınıfı İSG Eğitimi

B SINIFI İSG UZMANLIĞI

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu,işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş Sağlığı Ve Güvenliği” denilmektedir. Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike veya bir arıza oluşmamışken bile ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel “reaktif” yaklaşımlar yerini çağdaş “proaktif” yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. Olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem bozukluğundan çok, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesine, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne odaklanır. Olay gerçekleşmeden öncesine, çalışanların güvenliğini, üretim ve işletmenin güvenliğini dikkate almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elemandır.

İş güvenliği uzmanları işyeri hekimleri, işyeri hemşireleri ile birlikte görev alırlar.

Bu yazımızda değerlendireceğimiz B Sınıfı İSG Eğitimi Uzmanları “ tehlikeli “ sınıftaki iş yerlerinde görev alırlar.

 B Sınıfı İSG Eğitimi Uzmanı Nasıl Olabilirim?

  • B sınıfı İSG Eğitimi Uzmanı olarak görev almak isteyenlerin öncelikle C sınıfı İSG Uzmanlığı Sertifikasına sahip olması ve bu sertifika ile 3 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olması gerekir.
  • Yukarıda belirtilen şartlara uygun adaylar Adana’da iş güvenliği kursu olarak eğitim faaliyetlerini devam ettiren Yeni Uzman Akademi’ye başvuru yaparak gerekli eğitimleri alması gerekir.
  • Adana iş güvenliği eğitim firması olan Yeni Uzman Akademi’den aldığı eğitimleri tamamlayan katılımcılarımız İSG sınavlarına girerek başarılı olmalıdır.

B Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimleri Nasıl Gerçekleştirilir?

 Adana iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanlığı eğitimleri kurumumuzun bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının programına göre düzenlenir. Eğitim programı ise şöyledir:

  • Asenkron Eğitimler: Adana’da iş güvenliği firması olan Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursunun ana sayfasında bulunan “İSG Uzaktan Eğitim” butonu aracılığı ile gerçekleştirilir. Adana Yeni Uzman Akademi iş güvenliği kursu katılımcıları için kişiye özel düzenlenmiş kullanıcı adı ve şifre kullanılarak dersler takip edilir. Bu eğitimlerin toplam süresi 90 saattir. Asenkron dersler, offline veya canlı olmayan dersler olarak da bilinmekle beraber; bu dersler sisteme daha önceden kaydedildiği için katılımcılarımız diledikleri saatlerde bu derslere girebilirler.
  • Online Dersler: Adana’da faaliyet gösteren Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursunun eğitimcileri tarafından internet aracılığı ile 09 / 15 ve 15 / 21 saatleri arasında 6 ders olacak şekilde yapılır. Bu dersler internet aracılığı ile canlı ders olarak yapılır.
  • Pratik Eğitimler: Bu dersler ise Adana’da iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu eğiticileri tarafından uygun görülen iş yerlerinde günde 8 saat olmak üzere 5 gün içerisinde toplam 40 saat olarak yapılır. Pratik eğitimler B Sınıfı İSG Eğitimi Uzmanlarının gözetiminde gerçekleştirilir. Bu dersler akademimizin şubelerinin bulunduğu illerde yapılabileceği gibi katılımcılarımızın ikamet ettikleri şehirlerde eğitimcilerimiz tarafından uygun görülen iş yerlerinde de yapılabilir.

İş güvenliği Uzmanlığı Sınavları

İş güvenliği uzmanlığı sınavları Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. ÖSYM sınav takviminin belirlenmesinin ardından Adana iş güvenliği kursu olan Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu başvuru işlemleri ile ilgili olarak sizlere gereken bilgi akışını da her sınav öncesini sağlar.

Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sınavda en 35 doğru yaparak 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır.

B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Uzmanlığı Eğitimi alıp; ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olan adayların sertifikaları Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmesine de gerek yoktur.

B Sınıfı İSG Eğitimlerinin İddialı Kurumu

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamleler ve işçi haklarının iyileştirilmesi ile tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Yurdumuzda bu yönde atılan en büyük adım da hiç şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ülkemizde bu alanda bir devrim olarak kabul edilebilir.

İş güvenliğinin öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Yeni Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

Eğitim kurumunuz Yeni Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm B Sınıfı İSG Eğitimi profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Adana’da eğitim hizmetlerine devam eden Yeni Uzman Akademi yine sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

Tüm B Sınıfı İSG Eğitimi katılımcılarımıza kurumumuzun kursiyerlerine özel hazırlamış olduğu konu anlatım ve deneme kitabından oluşan ikili set hediye ediyoruz. Aynı zamanda Hakan Erdoğan hocamızın 3 kitaptan oluşan kitap setini de yine ek bir ücret almadan kargo ile adresinize teslim ediyoruz.

[/col] [/row]