C Sınıfı İSG Eğitimi, İSG Eğitimi / İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu
C Sınıfı İSG Eğitimi

C SINIFI İSG UZMANLIĞI EĞİTİMLERİ

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği, tüm meslek alanlarında çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO – WHO, 1950).

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; ”yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin (1948) 3. Maddesinde “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” denilmektedir. Bildirgenin 25. Maddesinde de “Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için,   sağlık ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine çıkarmaktır. Ayrıca işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.” hükmü ile güvenliğin önemi vurgulanmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır:

 • Çalışanların korunması – Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, – Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, – Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
 •  İşletmenin korunması – Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,
 •  Üretimin korunması – Üretimin devamlılığını sağlamak, – Verimi artırmaktır. Yani insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmektir. Tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kimlerin Görevidir?

İş sağlığı ve güvenliği en başta firma sahibi veya firma yetkilisi olan kişinin görevidir. Firma sahibi / yetkilisi iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak amacıyla İSG profesyonellerinden destek alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG ) Profesyonelleri Kimlerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış teknik elemanlardır. İSG Profesyonelleri firma sahipleri / firma yetkililerinin teknik anlamda yapma yetkilerinin olmadığı uygulamaları yerine getirirler. A, B, C Sınıfı İSG Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve İşyeri Hemşireleridir.

6331 Sayılı Kanuna Göre İş Güvenliği Uzmanı

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,  teknik eleman olarak ifade edilir.

İş güvenliği uzmanlığı görev aldıkları alanların tehlike boyutuna göre üç kategoride sınıflanmıştır.

Az Tehlikeli İş Yerlerinden Sorumlu C Sınıfı

Tehlikeli İş Yerlerinden Sorumlu     B Sınıfı

Çok Tehlikeli İş Yerlerinden Sorumlu A Sınıfı

İş güvenliği uzmanlığı görevine C Sınıfı İSG Eğitimi ile başlanır.

C Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara sahip olmak gerekir.

C Sınıfı İSG Eğitimi Uzmanı Olabilmem İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirtilen ve aşağıda yazılı şartlara sahip olmak gerekir.

 • Belirlenen bölümlerden mezun olma
 • C sınıfı İSG uzmanlığı eğitimi alma
 • İSG Sınavında Başarılı Olma

C Sınıfı İSG Eğitimi Uzmanı Olabilmem İçin Hangi Bölüm veya Program Mezunu Olmalıyım?

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenlerin aşağıda belirtilen fakülte, bölüm ve programlardan mezun olması gerekir. 

 • Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri
 • Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri
 • Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri
 • Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri
 • Güzel Sanatlar Fakültelerinin İç Mimarlık Bölümleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunları

Yukarıda belirtilen bölüm ve programlara ait diploması olanlar iş güvenliği uzmanı olmak için temel yeterliliğe sahiptirler.

C Sınıfı İSG Eğitimleri Nasıl Gerçekleştirilir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Adana’da iş güvenliği kursu olarak eğitimlerini devam ettiren Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır.

Adana eğitim kurumu Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarında İSG Uzmanlığı eğitimleri bakanlığın belirlemiş olduğu program dâhilinde yapılır. Program üç bölümden oluşur.

 • Asenkron Eğitimler: Adana’da faaliyet gösteren Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursunun internet sayfasında bulunan  “İSG Uzaktan Eğitim” portalı üzerinden yapılır. Bu eğitimlerin süresi toplam 90 saattir. Asenkron dersler, offline veya canlı olmayan dersler olarak da anılır. Bu dersler sisteme önceden kaydedildiği için katılımcılarımız diledikleri saatlerde bu derslere girebilirler.
 • Online Dersler: Adana’da iş güvenliği kursu olan Yeni Uzman Akademi eğitimcileri tarafından 09 / 15 ve 15 / 21 saatleri arasında 6 ders olacak şekilde yapılır. Bu dersler canlı ders sistemleri üzerinden yapılır. Katılımcılarımız; masaüstü bilgisayar, laptop, tablet hatta telefon aracılığı ile dahi dersleri takip edebilirler. Üstelik internetin olduğu her noktadan rahatlıkla derslerimize bağlanmaları da mümkün.
 • Pratik Eğitimler: Adana iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından uygun iş yerlerinde bir günde maksimum 8 saat olacak şekilde 5 gün içerisinde toplam 40 saat olarak yapılır. Pratikeğitimler akademimizin şubelerinin bulunduğu illerde yapılabileceği gibi katılımcılarımızın ikamet ettikleri şehirlerde eğitimcilerimiz tarafından uygun görülen iş yerlerinde de yapılabilir.

İş güvenliği Uzmanlığı Sınavları

İş güvenliği uzmanlığı sınavları ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. ÖSYM sınav takviminin belirlenmesinin ardından Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu başvuru işlemleri ile ilgili olarak sizlere gereken bilgi akışını da her sınav öncesini sağlar.

Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sınavda en 35 doğru yaparak 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır.

C Sınıfı İSG Eğitimi Uzmanlığı Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” unvanı kazanır.

Sınavı kazananların sertifikası Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerinin Öncü İsmi

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamleler ve işçi haklarının iyileştirilmesi ile tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ülkemizde bu yönde atılan en büyük adım da hiç şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ülkemizde bu alanda bir devrim olarak kabul edilebilir.

İş güvenliğinin öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Yeni Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile iş yeri hekimliği eğitimleri alanında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da devam ettiriyor.

Yeni Uzman Akademi eğitim C Sınıfı İSG Eğitimi alanında ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de başta iş güvenliği C,B,A Sınıfı İSG Uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği olmak üzere İSG eğitimlerinin öncüsü olmayı çoktan hak ediyor.

Yeni Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

Eğitim kurumunuz Yeni Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

https://instagram.com/stories/yeni_uzmanakademi/2850413238547898184?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY=  linkinden instagram adresimize ulaşabilirsiniz.

Adana’da iş güvenliği kursu olan Yeni Uzman Akademi sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

[/col] [/row]