İşyeri Hekimliği Kursu, İSG Eğitimi / İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu
İş Yeri Hekimliği Eğitimi

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir?

İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak alanında uzman eğitim kadrosu, uzman güleryüzlü personeli ve kaliteli eğitim ekipmanları ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu,işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliğini; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. İşyeri hekimliği eğitimi Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilimsel çalışmalar olarak tanımlamak mümkündür.

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlere verilen unvandır. İşyeri hekimlerinin görev ve yetkileri ilgili bakanlıkça belirlenmiştir.

İşyeri Hekiminin Yetkileri Nelerdir?

  1. a) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
  2. b) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  3. c) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

(1) İşyeri hekimleri, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren halleri genel müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4)İşyeri hekimliği eğitimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlerde Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aradığı iki şart vardır:

  • İşyeri hekimliği eğitimi almak
  • İşyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmak

Adayların öncelikle işyeri hekimliği eğitimi alması gerekmektedir. İşyeri hekimliği eğitimi almadan işyeri hekimliği sınavlarına girmek de mümkün değildir. Adayların bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimliği Eğitimi sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Bu eğitimlerde takip edilen programlar da yine bakanlığın onayı ile başlayabilir.

Kurs Kayıt İşlemleri

Adana işyeri hekimliği eğitim kurumu Yeni Uzman Akademi’ye kayıt yaptırmak isteyen kursiyerlerimizin eğitim kurumumuza diploma, nüfus cüzdanı ve kurs kayıt başvuru dilekçesiyle gelerek resmi kayıt işlemlerini tamamlaması gerekir.

Adana Yeni Uzman’da Eğitimler Nasıl Gerçekleştirilir?

İşyeri Hekimliği Eğitimi kurumumuz Adana işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’de işyeri hekimliği kurslarımız bakanlığın programı çerçevesinde 35 gün içerisinde 220 saat olarak gerçekleştirilir.

  • Çevrimdışı Dersler: 15 günlük bir süre içerisinde 90 saatlik bir program olarak gerçekleştirilir. Katılımcılar, Adana’da işyeri hekimliği eğitim kurumu olan yeni Uzman Akademi’de asenkron derslere gün içerisinde istedikleri zamanda girebilirler. Bu dersler sisteme kayıtlı olduğundan katılımcılar istedikleri sıklıkta derslere katılabilirler.
  • Online Dersler: Online eğitim (çevrimiçi eğitim) modeli ile işlenen bu dersler de 15 gün devam etmektedir. Bu dersler günde en fazla 6 saat olacak şekilde işlenir. Bu dersler Adana işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman akademi’nin eğitimcileri tarafından uzaktan eğitim ders sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.
  • Pratik Dersler: Staj eğitimi olarak da bilinen yapılan bu bölümde dersler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan ve işyeri hekimi bulunduran iş yerlerinde gerçekleştirilir.   Eğitim süresi 40 saat olmakla beraber 5 gün içerisinde tamamlanır. Adana işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin alan eğitimlerinde katılımcılar iş hayatlarında gerekli olacak bilgi ve belge toplama, arşivleme gibi işler hakkında geniş bilgi edinirler.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Sınavı

İşyeri Hekimliği Eğitimi sınavları ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Katılımcılar eğitimlerinin tamamlanmasının ardından işyeri hekimliği sınavlarına girerek yeterli puanı elde etmek zorundalar. Yeterli puanı alamayan katılımcılarımız bir sonraki sınavlara tekrar kurs almadan girebilecekleri gibi Adana işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitimlerine de misafir öğrenci olarak katılabilirler.

Katılımcıların işyeri hekimliği sınavlarında başarılı sayılmaları için 50 sorunun en az 35’ine doğru cevap vererek 70 ve üzeri puan almaları gerekir.

İşyeri Hekimliği Eğitimlerinin Tartışmasız En İyisi

Yeni Uzman Akademi eğitim İşyeri hekimliği alanında eğitim ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de başta iş güvenliği işyeri hekimliği olmak üzere; işyeri hemşireliği, iş güvenliği uzmanlığı A,B,C eğitimlerinde de en çok tercih edilen eğitim kurumu.

Adana işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin asıl amacı Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği sektörüne gerçek anlamda profesyoneller yetiştirmektir. Adana işyeri hekimliği kursu olarak faaliyet gösteren firmamız Yeni Uzman Akademi bu amacı doğrultusunda da;

İnstagram adresi üzerinden soru paylaşımı yapıyor böylelikle İSG profesyoneli adaylarının sosyal medyada dolaşırken bile ders çalışmalarına katkıda bulunuyor. Ayrıca başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları paylaşarak İSG profesyonelliğine adım atmış kursiyerlerinin iş hayatına atılmalarına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda İSG gündeminin de takip edilmesine katkıda bulunuyor. Sizler de Adana işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’yi instagram hesabından takip edin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmelerden haberdar olun. İnstagram linkimiz: https://instagram.com/stories/yeni_uzmanakademi/2850413238547898184?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY

Yeni Uzman Akademi internet sayfası  https://yeniuzmanakademi.com/isyeri-hekimligi-ders-notlari linki üzerinden işyeri hekimliği ders notlarını ücretsiz paylaşıyor.

Eğitim kurumumuz birçok ilde kurslar düzenlemeye devam ediyor. 8 yıllık bir tecrübe ve gün geçtikçe artan kalitemizle yeni İSG profesyonelleri yetiştirmeye devam ediyoruz.

Sizler de işyeri hekimliği kursunuzu Yeni Uzman Akademi ayrıcalığı ile alın ve ayrıcalığınıza ayrıcalık katın. Nasıl mı?

Eğitim kurumumuz her hekim katılımcısına konu anlatımı kitabı ve deneme kitabı hediye ediyor. Ayrıca sınav öncesi 90 saat soru çözüm programı düzenliyor. Üstelik birçok dijital not, hap bilgiler ve online denemeler ile birlikte.

Adana iş yeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademili olun; bir adım hep önde olun.

[/col] [/row]