İşyeri Hemşireliği Kursu, İSG Eğitimi / İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu
İş Sağlığı Güvenliği Kurs

DSP DOĞRU ADRES YENİ UZMAN AKADEMİ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanması ve İşyeri Hemşireliği (DSP)

 İşyeri Hemşireliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak alanında uzman eğitim kadrosu, uzman güleryüzlü personeli ve kaliteli eğitim ekipmanları ile her zaman işyeri hemşireliği eğitimlerinizi en kaliteli bir biçimde vermeye hazırdır.

İş yerlerinde işin üretim aşamasında çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. Evrensel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını kapsamaktadır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi temel alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

İşyeri Hemşireliği / Diğer Sağlık Personeli (DSP)

 6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda ise İşyeri Hemşiresi: 25.2.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.

İşyeri Hemşiresinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

 • Diğer sağlık personelleri işyeri hekimleri ile birlikte görev yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerini yapar.
 • Hizmet sunulan işyeri ve personeli ile ilgili veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde gerekli yardımı sunar.
 • Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunun yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimine gerekli desteği sağlar.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 • İş güvenliği hizmeti verilen işyerlerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar.
 • Ayrıca işyeri hekimi tarafından verilen direktifleri yerine getirir.

İşyeri Hemşiresi Olma Şartları Nelerdir?

İşyeri hemşiresi olma şartları Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Adana’da faaliyet gösteren işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak işyeri hemşiresi / DSP olabilme şartlarını sizin için belirtiyoruz.

 • Uygun diplomaya sahip olma
 • İşyeri hemşireliği eğitimi alma
 • İşyeri hemşireliği sınavlarında başarılı olma 

İşyeri Hemşiresi Olabilmek İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak gerekir?

 • İşyeri hemşiresi olmak isteyenlerin;
 • Hemşirelik ( lise, yüksekokul, lisans diplomasından birine)
 • Acil tıp teknisyenliği
 • Sağlık memurluğu diploması olması gerekir.

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

İşyeri hemşiresi olmak isteyenler yukarıda belirtilen diplomalardan birine sahip olması üzerine Adana’da bulunan işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’den gerekli eğitimi almak için başvuru yapabilirler.

İşyeri hemşireliği eğitimleri programları Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlara göre düzenlenir.

Adana İşyeri Hemşireliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de DSP Eğitimleri; 

 • Offline Eğitimler: Offline dersler; çevrimdışı ve asenkron isimleri ile de bilinir. Offline derslerin toplam süresi 45 ders saatidir. Katılımcılar kendilerine uygun zaman dilimlerinde derslere giriş yapabilirler. Dersler sisteme kayıtlı olduğundan ilk sınav dönemine kadar Adana işyeri hemşireliği kursu katılımcıları dersleri tekrar etme şansına da sahiptirler.
 • Online Eğitimler: Online eğitimleri, asenkron, çevrimiçi veya eşzamanlı uzaktan eğitim olarak da nitelendirebiliriz. 45 saat süren online eğitimler ise Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi eğiticileri tarafından yapılır. Online eğitimler 09/15 ve 15/21 saatleri arasında iki farklı grup olarak düzenlenir. Eğitimler gün içersinde en fazla altı saat olacak şekilde düzenlenir.

İşyeri Hemşireliği Sınavları

İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin tümü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kontrol edildiği gibi işyeri hemşireliği sınavları da aynı bakanlık tarafından ÖSYM’nin görevlendirmesi ile gerçekleştirilir.

Adana işyeri hemşireliği kursu olan Yeni Uzman Akademi’de eğitimlerini tamamlayan işyeri hemşireliği adayları ÖSYM tarafından düzenlenen sınava girerler. Bu sınavlar yılda iki defa gerçekleştirilir. İşyeri hemşiresi adayları bu sınavlara bireysel başvuru yaparak katılırlar. 50 çoktan seçmeli test usulü sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için en az 30 soruya doğru cevap vermeleri gerekir.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İSG sınavında başarılı olan adaylara Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sertifikaları İSG Kâtip sisteminde aktif hale getirilir. Böylelikle katılımcılarımız işyeri hemşireliği unvanı ile görev yapmaya başlayabilirler.

İşyeri Hemşireliği Eğitimlerinde Şampiyonların Adresi

İşyeri hemşireliği eğitimlerinde Yeni Uzman Akademi olarak son iki sınavda Türkiye 1.leri eğitim kurumumuz kursiyerleridir. Bu da başarının ve işyeri hemşireliği eğitimlerinde Yeni Uzman Akademi’nin en iyisi olmadığının da bir ispatıdır.

Yeni Uzman Akademi işyeri hemşireliği kursu katılımcılarına konu anlatımı kitabı ve deneme kitapları hediye ediyor. Hediye ettiğimiz bu kitapları kursiyerlerimizin adreslerine de kargo ile gönderiyoruz.

Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi işyeri hemşireliği kursuna katılan bütün katılımcılarına sınav öncesi 90 saat online soru çözüm programı düzenliyor.

Tüm derslerimizi kayıt altına aldığımızdan katılımcılarımız sınava hazırlanırken ders videolarımızdan da faydalanabilirler. Ayrıca https://yeniuzmanakademi.com/isyeri-hemsireligi-ders-notlari  https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlarisayfamızdan işyeri hemşireliği ders notlarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca online deneme çözebilirsiniz.

Yeni Uzman Akademi Sosyal Medyada https://instagram.com/stories/yeni_uzmanakademi/2850413238547898184?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY linkinden eğitim kurumumuzu instagramdan da takip edebilirsiniz. Böylelikle;

 • İş güvenliği ile ilgili gelişmelerden
 • Mevzuatlardaki değişikliklerden
 • Güncel İSG konu ve sorularından haberdar olabilirsiniz.

Yeni Uzman akademi eğitimlerde öğrenci odaklı bir yol izlediği gibi aynı zamanda katılımcılarla olan iletişimini eğitim dönemi içerisine sıkıştırmaz.

Siz de Yeni Uzman Akademili olarak isminizi en iyiler arasına yazdırabilirsiniz.

[/col] [/row]